ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 53 รวมทั้งหมด : 9 หน้า

ออกหน่วยบริการประชาชน ชุมชนบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน

ออกหน่วยบริการประชาชน ชุมชนบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน

หน่วยงาน : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วัน/เดือน/ปี : 25 ต.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 51 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 506 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 1/2566

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 1/2566

หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ
วัน/เดือน/ปี : 16 พ.ค. 65 ถึง 16 ก.ย. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 701 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 14736 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ณ  ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลาก ณ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี : 4 ต.ค. 66 ถึง 5 ต.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 73 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1044 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการอาชีวะพัฒนาภายใต้กิจกรรมซ่อมแซมหลังคาหน้าโรงอาหาร

โครงการอาชีวะพัฒนาภายใต้กิจกรรมซ่อมแซมหลังคาหน้าโรงอาหาร

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 20 ส.ค. 09 ถึง 9 ก.ย. 09
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 39 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 803 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ก่อสร้างคัพ ครั้งที่ 4)

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ก่อสร้างคัพ ครั้งที่ 4)

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 1 ก.ค. 09 ถึง 30 ก.ค. 09
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 87 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1236 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ร่วมดำเนินการจัดงาน Phrae creative Festival

ร่วมดำเนินการจัดงาน Phrae creative Festival

หน่วยงาน : ศูนย์บ่มเพาะแผนกสถาปัตยกรรมและแผนกช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 12 ส.ค. 66 ถึง 14 ส.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 17 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 423 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726