ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ

ป้อน ชื่อ หรือ นามสกุล เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

หลักสูตรการฝึกอบรม/กิจกรรม

รายการหลักสูตรฝึกอบรม/กิจกรรม

มีจำนวนทั้งหมด 48 รวมทั้งหมด : 8 หน้า

จิตอาสา

จิตอาสา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ค. 65 ถึง 28 ก.ย. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 25 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1609 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
ถวายเทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 5 ก.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 23 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1118 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 30 มิ.ย. 66 ถึง 1 ก.ค. 66
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 31 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1694 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
อบรม

อบรม "เด็กและเยาวชนก่อการดี" รุ่นที่ 2

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 11 ส.ค. 65 ถึง 12 ส.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 75 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3593 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
อบรม

อบรม "เด็กและเยาวชนก่อการดี" รุ่นที่ 1

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 4 ส.ค. 65 ถึง 5 ส.ค. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 104 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4659 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของทุกแผนกวิชา

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของทุกแผนกวิชา

หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน/เดือน/ปี : 17 ก.ย. 65
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 136 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 7148 ครั้ง

ข้อมูลผู้รับเกียรติบัตร

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726