ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

"อบรมผู้นำ อวท."

"อบรมผู้นำ อวท."

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 26 กันยายน 2565 ถึง 27 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 44 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 4271 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 44 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 กก.2565/41 74 นายกฤษณพงษ์ ใจตรง อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
42 กก.2565/42 82 นายกิตติพงษ์ วิโจทุจ อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
43 กก.2565/43 68 นายธีรนัย กระจ่างแก้ว อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
44 กก.2565/44 83 นางสาวพรชนก มิ่งขวัญ อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726