ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนธันวาคม

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนธันวาคม

หน่วยงาน : งานวิทยบริการและห้องสมุด
วัน/เดือน/ปี : 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศุภักษณา วงศ์ศิริ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 8 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 48 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 8 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วทส2565/1 9 นายธนภูมิ บุญส่ง นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
2 วทส2565/2 5 นายรัฐภูมิ ราษฎร์เจริญ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
3 วทส2565/3 6 นายกิตติภณ อนันต์ปรีชากุล นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
4 วทส2565/4 6 นายรุ่งอรุณ จองแค นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
5 วทส2565/5 4 นายธีระศักดิ์ คำทิพย์ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
6 วทส2565/6 5 นายชัยณรงค์ ภัคศุภร นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
7 วทส2565/7 6 นายสรวิชญ์ สอนใจ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
8 วทส2565/8 7 นายพรภวิษย์ สิทธิตาคำ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726