ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนธันวาคม

ผู้ใช้บริการห้องสมุดยอดเยี่ยม ประจำเดือนธันวาคม

หน่วยงาน : งานวิทยบริการและห้องสมุด
วัน/เดือน/ปี : 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศุภักษณา วงศ์ศิริ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 12 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 299 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วทส2565/1 38 นายธนภูมิ บุญส่ง นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
2 วทส2565/2 29 นายรัฐภูมิ ราษฎร์เจริญ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
3 วทส2565/3 30 นายกิตติภณ อนันต์ปรีชากุล นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
4 วทส2565/4 33 นายรุ่งอรุณ จองแค นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
5 วทส2565/5 33 นายธีระศักดิ์ คำทิพย์ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
6 วทส2565/6 32 นายชัยณรงค์ ภัคศุภร นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
7 วทส2565/7 30 นายสรวิชญ์ สอนใจ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
8 วทส2565/8 36 นายพรภวิษย์ สิทธิตาคำ นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
9 วทส 16 พิมพ์
10 วทส 11 พิมพ์
11 วทส 7 พิมพ์
12 วทส 4 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726