เลขที่ ชก.2565/1
นายอัษฎาวุธ     เป็กทอง
รางวัลชนะเลิศ
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th