เลขที่ ชก.2565/4
นายสรสิช     ช่างไม้
รางวัลชนะเลิศ
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th