เลขที่ ชก.2565/6
นายปภังกร     ศรีวิชัย
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th