เลขที่ ชก.2565/7
นางสาวโกลัญญา     เรือนคำ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th