เลขที่ ชก.2565/8
นางสาวเยาวภา     ผูกจิต
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th