เลขที่ ชก.2565/9
นางสาวขวัญชนก     อินป้อง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th