เลขที่ ชก.2565/10
นายปานภัฒน์     ฟั้นแอบ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th