เลขที่ ชก.2565/11
นายชัยณรงค์     เมืองลอง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th