เลขที่ ชก.2565/12
นายอัชธรรม     จันตา
รองชนะเลิศอันดับ ๒
วงดนตรีโฟล์คซอง
http://cert.technicphrae.ac.th