เลขที่ ชก.2565/9
นายวชิรพงศ์     ใจเหิร
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th