เลขที่ ชก.2565/10
นางสาวโกลัญญา     เรือนคำ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th