เลขที่ ชก.2565/11
นางสาวพนิดา     เรียงไร
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th