เลขที่ ชก.2565/12
นายศุภชาติ     ชาตาวิวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th