เลขที่ ชก.2565/13
นายพนทกร     ใจบุญ
รองชนะเลิศอันดับ ๒
ประกวดวงดนตรีสากล
http://cert.technicphrae.ac.th