เลขที่ ชก.2565/2
นายรัฐภูมิ     เกยงค์
รองชนะเลิศอันดับ ๑
ประกวด DJ
http://cert.technicphrae.ac.th