เลขที่ งบ.0965/2
นางสาวอิรยา     ผายาว
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th