เลขที่ งบ.0965/3
นายดนุเทพ     เทพยศ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th