เลขที่ งบ.0965/6
นางสิรินาฏ     เลือดนักรบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th