เลขที่ งบ.0965/7
นางสาวปรินดา     แก้วน้ำ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th