เลขที่ งบ.0965/9
นางสาวอัณณ์ชญา     ทองรศ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th