เลขที่ งบ.0965/12
นางสาวจิรภิญญา     สิงห์คำ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th