เลขที่ งบ.0965/15
นางสาวอรอนงค์     ขอนพิกุล
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th