เลขที่ งบ.0965/18
นางปรียาวัจน์      เทพยศ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th