เลขที่ งบ.0965/19
นายนาค     คำคม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th