เลขที่ งบ.0965/20
นายวรากร      แท่นทองเจริญสุข
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
http://cert.technicphrae.ac.th