เลขที่ งบ.0965/25
นายกิตติศักดิ์     คำผัด
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://cert.technicphrae.ac.th