เลขที่ งบ.0965/26
นายวุฒิชัย     คำมีสว่าง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://cert.technicphrae.ac.th