เลขที่ งบ.0965/32
นางสาวรุ่งทิวา     สืบศรีชัย
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
http://cert.technicphrae.ac.th