เลขที่ งบ.0965/33
นายเฉลิมบุตร     แคหอม
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
http://cert.technicphrae.ac.th