เลขที่ งบ.0965/36
นายวงศกร     สุนทรแก้ว
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
http://cert.technicphrae.ac.th