เลขที่ งบ.0965/38
นางกัลยา     บทกลอน
แผนกวิชาช่าสำรวจ
http://cert.technicphrae.ac.th