เลขที่ งบ.0965/39
นายทวี     ปวงจันทร์
แผนกวิชาช่าสำรวจ
http://cert.technicphrae.ac.th