เลขที่ งบ.0965/40
นายเวชยันต์     ทุ่งสงค์
แผนกวิชาช่าสำรวจ
http://cert.technicphrae.ac.th