เลขที่ ทษ.2565/12
นายกมลชัย แห่งพิษ     นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
http://cert.technicphrae.ac.th