เลขที่ ทษ.2565/15
นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม     ครูผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
http://cert.technicphrae.ac.th