เลขที่ ทษ.2565/20
นายพีรพัฒน์ ธนัญชัย     นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
http://cert.technicphrae.ac.th