เลขที่ ทษ.2565/35
นายจิตรภาณุ หงษ์หนึ่ง     ครูผู้ควบคุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT
http://cert.technicphrae.ac.th