เลขที่ ทษ.2565/36
นายสุทธิพงษ์ ตาคำสา     นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT
http://cert.technicphrae.ac.th