เลขที่ ทษ.2565/37
นายธนกฤต จันละคร     นักศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ IoT
http://cert.technicphrae.ac.th