เลขที่ ผ.2565/14
ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุเขื่อน
http://cert.technicphrae.ac.th