เลขที่ นศท.2565/1
นศท. เบนจมิน       โธมัส บอยด์
http://cert.technicphrae.ac.th