เลขที่ นศท.2565/7
นศท.พุฒิพงศ์      หลักหมู่
http://cert.technicphrae.ac.th