เลขที่ บค.2566/5
นางสาวจิรภิญญา สิงห์คำ
เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th