เลขที่ บค.2566/13
นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสุข
ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th