เลขที่ บค.2566/14
นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน
ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th