เลขที่ บค.2566/18
นายศุภชัย กระจ่างแก้ว
ผ่านการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง สู่ครูมืออาชีพ
http://cert.technicphrae.ac.th